Se­mi­nar­plan

Wett­kampf-Herbst

17.09. Mär­ki­scher Fight Day Groß Kö­ris (Kick­bo­xen LK, VK, Grappling)

24.09. Deut­sche Meis­ter­schaft GEM­MAF (MMA)

09.10. Kids Wett­kampf Han­se Gym Ham­burg (Kick­bo­xen Kinder)

29.10. He­ros of Ham­burg WAKO (Kick­bo­xen)

05.11. Ba­va­ri­an open WAKO (Kick­bo­xen)

Krav Maga Seminar:

01./02.10. Hell Days Dres­den (Schnup­per­schie­ßen und Krav Maga Szenario)